Członkostwo

Jeśli chcesz zostać członkiem klubu HRmax Żory musisz spełnić kilka warunków.

Jak zostać członkiem klubu HRmax Żory?

 1. Musisz mieć ukończone 18 lat
 2. wypełnić deklarację członkowską
 3. opłacić wpisowe 50 zł
 4. opłacić roczną składkę członkowską w wysokości 50 zł
 5. przedstawić rekomendację co najmniej 2 członków klubu HRmax Żory 

Kandydat przyjmowany jest przez Zarząd na podstawie deklaracji członkowskiej, po otrzymaniu rekomendacji oraz po uiszczeniu wpisowego i składki członkowskiej.

Konto bankowe:

HRmax Żory
os. Sikorskiego 52
44-240 Żory
Bank BGŻ: 64 2030 0045 1110 0000 0260 9320

Składki członkowskie

Składka członkowska wynosi 50 zł na rok i obowiązuje za rok, w którym została opłacona. Zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez okres 3 miesięcy upoważnia Zarząd do skreślenia z listy członków.

Koszulka klubowa

Uchwałą Zarządu każdy nowo przyjęty członek na jego prośbę otrzymuje koszulkę klubową.

Członek zwyczajny ma prawo:

 • Wybierać i być wybieranym do organów Klubu oraz uczestniczyć w walnych zebraniach z głosem stanowiącym.
 • Brać czynny udział we wszystkich formach działalności Klubu.
 • Uczestniczyć w organizowanych przez władze Klubu zawodach sportowych.
 • Nosić odznaki Klubu.
 • Występować z wnioskami i postulatami do organów Klubu.
 • Uzyskiwać od władz i organów Klubu informację o działalności i zamierzeniach Klubu.
 • Reprezentować Klub w zawodach.

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

 • Uczestniczenie w pracach i realizacji celów Klubu.
 • Uczestniczenie w Walnych Zebraniach Członków Klubu.
 • Przestrzeganie zasad etyki sportu.
 • Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał organów Klubu.
 • Regularne opłacanie składek członkowskich.
 • Dbanie o dobre imię Klubu.

Brak udziału w działalności statutowej Klubu przez okres co najmniej 6 miesięcy upoważnia Zarząd do skreślenia z listy członków.

Partnerzy/współpraca

Klub HRmax Żory w liczbach

 • Aktywnych członków: 71 / Oczekujący: 3
 • Kobiety: 26 / Mężczyźni: 45
 • Maratończyków: 56
 • Średnio km na zawodach: 19.731 km
 • Średni czas na zawodach: 2g 11m 31s

Jak zostać członkiem klubu?

Chcesz zostać członkiem klubu HRmax Żory? Musisz mieć ukończone 18 lat, wypełnić deklarację członkowską, przedstawić rekomendację 2 członków naszego klubu, opłacić wpisowe 50 PLN oraz składkę 50.00 PLN za rok. Przekonaj się o korzyściach płynących z członkowstwa w naszym klubie.

Wypełnij deklarację członkowską »